Adatvédelmi nyilatkozat

A hozzájárulással a cégem hiteles és ellenőrzött vállalkozásként jelenik meg a potenciális üzleti partnerek előtt.  

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a TIMOCOM GmbH az adataimat (cím, adószám, cégjegyzékszám, név), valamint a cég fizetőképességi adatait (pl. hitelképesség, EU-engedély, szállítmánybiztosítások, MiLog-igazolás) továbbítsa vagy a hivatalos jegyzékből, illetve a SCHUNCK GROUP-tól biztosítási igazolásként bekérje. Ez a platform általános biztonságának ellenőrzésére és az azonnali piacon a platform résztvevőivel történő üzletek megkötésére szolgál. Magam dönthetem el, hogy mikor, hogyan és ki dokumentálhatja a cégem ellenőrzését. Dokumentumaimat kizárólag a TIMOCOM saját adatbázisaiban tárolják. A dokumentumok akkor is ott maradnak, amikor a szolgáltatók az ellenőrzési folyamat idejére hozzáférést kapnak azokhoz. Tisztában vagyok azzal, hogy ezt a hozzájárulást indoklás nélkül, jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatom. A TIMOCOM felhívja a figyelmemet arra, hogy jogom van a tájékoztatáshoz, az adataim helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adatátvitelhez (GDPR,15-21. cikk), valamint az illetékes felügyeleti hatóságoknál történő panasztételhez (GDPR 77. cikk). 

Fel