Logisztikai ismeretek 09.07.2021
4

2021: a kihívások éve a logisztikában

Az év legfőbb feladata a digitális transzformáció

Az év legfőbb feladata a digitális transzformáció

A tavalyi évben bekövetkezett válság számos nehézség elé állította a logisztikai iparág szereplőit. A cikkünkben felsorolt problémák közös vonása az, hogy megoldást minden esetben a dinamikus ellátási láncok kialakítása és az intelligens logisztikai rendszerek alkalmazása jelenti.  

A Covid-19 járvány kitörését követő világgazdasági válság a logisztikai vállalatokat is érzékenyen érintette: a termelés, majd ezt követően a légi és vízi áruszállítás szinte teljes leállása, az e-kereskedelmi forgalom soha nem látott mértékben történő növekedése és a fogyasztói szokások megváltozása komoly nehézségeket okozott az iparágban. A régi, merev ellátási láncok nem tudtak megbirkózni a kialakult helyzettel, és az iparág képviselői kénytelenek voltak ráébredni, hogy ha talpon akarnak maradni a piacon, újfajta, dinamikus ellátási láncokat kell kiépíteniük és intelligens logisztikai rendszereket kell alkalmazniuk működésük során.

Ahhoz, hogy a szállítmányozó cégek sikeresen alkalmazkodjanak az új piaci viszonyokhoz, sőt, profitálhassanak is belőlük, nem csupán technológiai újításokra, hanem újfajta szemléletmódra, újfajta gondolkodásmódra is szükség van: arra, hogy ne lineáris módon, hanem egyfajta ökoszisztémaként tekintsenek az ellátási láncokra. Az ökoszisztémákat az egyes egységek dinamikus összekapcsolódása és a köztük lévő, folyamatos kommunikáció jellemzi – és pontosan ezek azok a tulajdonságok, amelyekkel az újfajta, rugalmas ellátási láncoknak is rendelkezniük kell, hogy megfelelhessenek az idei év kihívásainak.  

2021 főbb logisztikai kihívásai

  1. Az üzletmenet helyreállítása

A tavaly év történései élesen rávilágítottak a hagyományos ellátási láncok gyönge pontjaira, és a rugalmas, a változásokra dinamikusan reagáló működési struktúrák szükségességére. Az ellátási láncok akkor képesek rugalmasan reagálni a piaci változásokra, ha átláthatóan működnek, valamint megbízható adatfeldolgozási kapacitással és dinamikus beszerzési opciókkal rendelkeznek – ezek a feltételek pedig elsősorban a digitális transzformáció révén valósíthatóak meg.  

A digitális átalakításhoz a legújabb technológiai vívmányok integrálása mellett természetesen megfelelően képzett alkalmazottakra is szükség van, hiszen a vállalatok csak így tudják teljes mértékben kiaknázni a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Az iparág képviselőinek tehát komoly figyelmet kell fordítaniuk a kellően képzett munkaerő toborzására és megtartására, illetve arra, hogy folyamatos képzésekkel kineveljék a logisztikai szakértők következő generációját.

 

  1. A fenntartható fejlődés

Az útvonal-optimalizáláshoz és a raktérkapacitás hatékony kihasználásához hasonló, a fenntarthatóságot szolgáló üzleti gyakorlatok nem csupán a környezetet óvják, de komoly üzleti előnyt is jelenthetnek a logisztikai piacon. A fenntartható fejlődést szem előtt tartó vállalatok ráadásul rendszerint több lépéssel a hatályos környezetvédelmi szabályozás előtt járnak, így nem okoz gondot számukra a jövőben várhatóan egyre szigorodó rendelkezések betartása.

Az e-kereskedelmi forgalom növekedésével számottevően megnőtt azon fogyasztók száma, akik számára a vásárlásaik során is kiemelt jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés. Az ellátási lánc digitális átalakításának köszönhetően a gyártók is pontosan tudhatják, milyen forrásból származnak az általuk felhasznált alapanyagok, azaz a megváltozott fogyasztói elvárásokkal összhangban fejleszthetik a vállalkozásukat.  

 

  1. A single sourcing gyakorlatának megszűntetése

Azok a gyártók, akik az ellátási lánc terén túlzott mértékben támaszkodtak egyetlen partnerre, a tavalyi évben komoly bevételektől estek el a késedelmes szállítások következtében. Az ellátási láncokban jelentkező problémák nagy része akkor kezdődött, amikor Kínában leállt a termelés, és hasonló jelenség játszódott le később a többi lezárt országban is.

A logisztikai szakértők egybehangzó véleménye szerint 2021-ben diverzifikálni és decentralizálni kell az ellátási láncokat, erre pedig a legjobb megoldás a digitális transzformáció, az intelligens logisztikai rendszerek alkalmazása, mivel ezek a rendszerek a hagyományosnál rugalmasabb beszerzési modellek alkalmazását teszik lehetővé.

 

  1. A hideg ellátási lánc fejlesztése

A Covid-19 vírus elleni vakcinák disztribúciója által generált kihívások komoly terheket rónak a hideg ellátási láncokra. A hatékony működés érdekében ezeknek a rendszereknek valós idejű információáramlással kell működniük, ám az ehhez szükséges technológiai eszközök csak viszonylag kevés logisztikai vállalatnál adottak.

Az IMD elemzése alapján a világjárvány kitörésekor a gyógyszergyártó cégek egyáltalán nem rendelkeztek a vakcina kifejlesztéshez szükséges összetevők feltérképezését lehetővé tevő, központi adatbázissal. Mivel a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos kormányintézkedések további változókat jelentenek a vakcina-ellátási láncban, az ebben a szektorban tevékenykedő logisztikai cégek kizárólag a megfelelő end-to-end megoldások birtokában, átlátható módon működve lehetnek sikeresek a 2021-es évben.

 

  1. A Brexit okozta változások

2020 nem csupán a világjárvány, de egyben a Brexit éve is volt: az újonnan bevezetett rendeletek és adminisztrációs kötelezettségek komoly hatást gyakoroltak az európai közúti fuvarozással foglalkozó cégekre, és a késedelmes szállítmányok számát is jelentős mértékben növelték. A jelenlegi helyzetben kiemelten fontos, hogy az Egyesült Királysági vállaltokkal partnerkapcsolatban álló, oda árut szállító cégek modern árukövetési megoldásokkal és kellő adattárolási kapacitással rendelkező, intelligens logisztikai rendszerek alkalmazzanak a működésük során.  

 

Az intelligens logisztikai rendszereké a jövő 

Bár az egyes cégek konkrét igényei nyilvánvaló módon mindig az adott vállalatok profilja és aktuális helyzete határozza meg, azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a piac változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó ellátási láncok létrehozásának leghatékonyabb módszere az intelligens logisztikai rendszerek alkalmazása. Jóllehet ezek a rendszerek a régiónkban egyelőre kevésbé elterjedtek, a magyarországi vállalatok mégis szerencsés helyzetben vannak, hiszen a legnagyobb hazai fuvarbörze, a Timocom Európában elsőként bevezetett, az ellátási lánc minden résztvevőjének igényeit kiszolgáló, moduláris logisztikai rendszerével és huszonkét évnyi tapasztalatával áll ügyfelei rendelkezésére.  

 

Legyen bennfentes az ágazatban

Rendszeresen releváns cikkeket, értékes szakértői értekezéseket és exkluzív felhasználói jelentéseket kaphat tőlünk.

 

Feliratkozás a hírlevélre

Fel