Fuvarpiac 20.01.2021
6

Borszállítás: ágazat folyamatos fejlődésben

Ismerje meg a borszállítás legfontosabb jellemzőit és kihívásait

borosüvegek kalodákban a raktárban, szállításra várva

A bor kényes termék, ennek ellenére az emberek már évezredek óta rendszeresen fogyasztják – intenzív élvezeti értéket képvisel és fontos szerepet játszik a társadalmi érintkezés különböző színterein. Bár a bor disztribúciós csatornái az idők folyamán fejlődtek, a vállalatok számára a mai napig kihívást jelent az ital szállítása és a fogyasztókhoz történő eljuttatása. A TIMOCOM ebben a cikkben áttekintést nyújt a borszállítás során megfontolandó legfontosabb szempontokról és a folyamat során esetlegesen felmerülő főbb nehézségekről.

Export és import

A globalizáció vitathatatlanul szükségessé teszi az új piacok felé történő nyitást, ami amellett, hogy hatással van az élelmiszer-szállításra, érinti a borágazatot és így a borszállítást is. Ezért amikor borszállításról beszélünk, nem hagyhatjuk ki az export és import fogalmát sem.

A nagy termelők és borexportőrök ma már az egész világon jelen vannak, köztük olyan európai országokban, mint Olaszország, Spanyolország vagy Franciaország, de Latin-Amerika, Ázsia vagy Dél-Afrika különböző országaiban is.

Ez nemcsak nemzeti, de nemzetközi szinten is kihívásokat jelent, mert az olyan szempontok mellett, mint a logisztika vagy az infrastruktúra, más tényezők, például a vállalatok bortárolással és -forgalmazással, a borok különféle célországokba történő továbbításával, a szükséges dokumentációval és igazolásokkal vagy az alkalmazandó vámokkal és adókkal kapcsolatos költségek is felmerülnek. Emiatt elengedhetetlen tájékozódni az egyes piacok üzleti lehetőségeiről. 

A belépési korlátok első kézből származó ismerete, és ezzel összhangban a megfelelő döntéshozatal, hozzáadott értéket jelent és elősegíti, hogy a borágazatban érdekelt vállalatok növelni tudják versenyképességüket és optimalizálhassák a többi piacon kiaknázható potenciált.

A borszállításban rejlő kihívások

A borszállítás az ellátási lánc igen fontos része, amelyben nagy gondot kell fordítani az ital minőségének megőrzésére, ami különböző kihívásokat vet fel.

Egyrészt az üvegek nagyon sérülékenyek, így minden nem kívánt ütés vagy mozgás törést okozhat. Emiatt be kell tartani a speciális csomagolási és biztonsági előírásokat, hogy az áru optimális körülmények között érkezzen meg a rendeltetési helyére.

Másrészt a hirtelen hőmérséklet-változások, illetve a nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérséklet befolyásolhatja a bor aromáját és stabilitását. Ha a borospalackokat nagyon magas hőmérsékletnek teszik ki, a parafadugó átnedvesedhet, aminek borszivárgás lehet a következménye. Ezért a borszállítással foglalkozó vállalatoknak a biztonságos szállítás érdekében légmentességet, valamint stabil nedvesség- és hőmérséklet-szabályozást biztosító megoldásokkal gondoskodniuk kell az áru védelméről.

Ehhez hasonlóan a borszállítás során a megfelelő fényviszonyok fenntartására is gondot kell fordítani, mivel a fény károsan befolyásolhatja a bor jellemzőit és minőségét, ami a fénykár következményeként redukciót okoz. Ez a kémiai reakció a hosszú ideig történő fénykitettség hatására jelentkezik a borban, és jellemzően a fehér és rozé borokat, valamint a pezsgőket érinti.

 

Milyen eszközök vehetők igénybe borszállításhoz?

A szállítási igényektől függően a terméket többféle módon lehet a rendeltetési helyére eljuttatni:

  • Közúti szállítás: a szárazföldi borszállítás leggyakoribb eszköze a kamion. Ömlesztett bort szállítható például olyan nagy volumenű tartálykocsikban, amelyek rendelkeznek az áru hőmérsékletének ellenőrzésére szolgáló rendszerekkel. Ennél a szállítási módnál rendkívül fontos a szigorú egészségügyi ellenőrzés a tartálykocsik megfelelő higiéniai és tisztasági körülményeinek biztosítása érdekében. A minőség és az élvezeti érték megőrzésének elősegítésére az OVI (Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet) 2000-ben (angol és francia nyelven) megjelentette a Helyes gyakorlatok az ömlesztett bor szállításában című útmutatót.

 

  • Tengeri szállítás: amikor a bort nagy távolságokra kell szállítani, a tengeri szállítás a legelterjedtebb gyakorlat. Előnyei közé tartozik például a dokumentumok egyszerű adminisztrációja, az alacsony emisszió, az alacsonyabb árfekvés és az alkalmas kikötők nagy száma miatt a rugalmas útvonalválasztás. Tengeri úton bármilyen típusú rakomány szállítható, és itt a volumenkorlátozások sem jelentenek problémát, ezért ömlesztett bor esetében ez a fő szállítási módok egyike.

 

  • Légi szállítás: leginkább sürgős szállítmányok célba juttatásához használják, mivel bármilyen desztináció esetén lehetővé teszi a szigorú szállítási határidők betartását és kisebb a balesetek veszélye. Itt azonban a szállított áruk mennyiségét és volumenét tekintve korlátokkal kell számolni, és a légi út a fent említett szállítási módoknál drágább.

 

Szállítás és csomagolás: reflektorfényben a biztonság

A bor egyike azoknak a termékeknek, amelyek mindig megtalálhatóak a háztartásokban, főleg különleges alkalmakon és jeles napokon. Annak érdekében, hogy a bor biztonságban eljusson a rendeltetési helyére, a csomagolás kiválasztásakor a legfontosabb szempont, hogy garantálja a biztonságos szállítást és a bor minőségének megőrzését.

Borosüvegek csomagolása

A palackozott bor szállításakor a kiindulópontot az üveg sérülékenysége jelenti, hiszen már egy kisebb, de szerencsétlen mozdulat is elég ahhoz, hogy a palack összetörjön. Ezt figyelembe véve a termékek csomagolása és védelmének igénye alapvetően meghatározza a szállítás mikéntjét.

Palackozott boroknál az üveg az egyik kulcselem, és a jellemzőinek megfelelő csomagolás kiválasztásával olyan magas szintű védelmet biztosíthatunk a szállításnál, amely megóvja az árut az esetleges ütésektől vagy leesésektől. Ehhez a karton a leggyakrabban használt anyag nemcsak az ára miatt, hanem azért is, mert jellemzőit tekintve ellenálló és újrafeldolgozható.

Palackozott bor szállításánál azonban nemcsak a megfelelő anyagot és csomagolásformátumot kell jól megválasztani, hanem arra is ügyelni kell, hogy az üvegek egymáshoz koccanása ne okozzon nem kívánt következményeket, tehát elválasztókkal vagy párnázó anyagokkal is védeni kell őket. Ezenkívül a rakományt biztonságos módon és kiegyensúlyozva kell elrendezni a szállítóeszközön, és elmozdulásgátló rendszerekkel kell rögzíteni. 

 

Ömlesztett bor csomagolása: flexitank, a nagy kapacitású alternatíva

Mivel az ömlesztett bor szállítása nagy volumenekben történik, ez olyan nagy szállítási kapacitású rendszerek használatát igényli, mint amilyenek a flexitankos konténerek. A flexitankok egyszer használatos, felfújható és újrahasznosítható polietilén ballonok, amelyek tárkapacitása akár a 24 000 litert is elérheti, és amelyek lehetővé teszik a logisztikai költségek és a szennyeződéskockázat csökkentését.

 

Logisztika és digitalizálás a borágazatban

Más ipari szektorokhoz hasonlóan a logisztika a borágazatban is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen nélküle nagyon nehéz lenne a bort eljuttatni a fogyasztókhoz. Ez a terület azokat a különféle gyakorlatokat foglalja magában, amelyek a gyártással kezdődnek, majd a tárolással, forgalmazással és szállítással folytatódnak mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten.

Ugyanúgy, mint a többi szektorban a folyamatautomatizálás itt is előnyt jelent, hiszen lehetővé teszi a gazdaságos erőforrás-kihasználást, a költségcsökkentést, és mindenekelőtt az időmegtakarítást. Ily módon az áru kezelése optimalizált módon történik a raktárakban, például hatékonyabb csomagoló és raklaprendszerekkel, ami a folyamat teljes ideje alatt lehetővé teszi az áru azonosítását és ellenőrzését.

A technológiai fejlődés a borágazatban is testet ölt

A digitalizáció számos előnnyel jár a különböző ipari szektorokban, és ez alól a borszállítás sem kivétel. Ebben az értelemben az IoT, azaz a tárgyak internete például nemcsak a szállítmányok jobb nyomon követhetőségére nyújt lehetőséget, de a bor hőmérsékletének és páratartalmának fokozottabb ellenőrzésére, valamint pontosabb és valós idejű optimalizálására is. Ennek köszönhetően azonosítani lehet az esetleges minőségi jellemzők megváltozását vagy a hőcsúcsokat, amikor a termék hosszú ideig rendkívül magas hőmérsékletnek van kitéve, azaz tudomásunkra juthat a bor minőségét esetlegesen befolyásoló incidensek.

Jó példa erre az Italminőség-követés (Beverage Integrity Tracking) (BIT), amely az (európai agrárélelmiszeripari ágazatban alkalmazható IoT-technológiákat kereső és bemutató) Élelmiszerek és farmok internete 2020 (Internet of Food & Farm - IoF2020) projekt keretében a bor és egyéb italok szállítás közben történő nyomon követését és ezáltal az épségük és minőségük védelmét célozza.

Itt megemlítendő másik újdonság a Blockchain technológia, amely a borágazat előtt is új horizontot nyitott. A gazdasági tranzakciókhoz kapcsolódó funkciókon túl ez a technológia az egész ellátási láncban nagyobb átláthatóságot biztosít és szövetségesként alkalmazható a hamisítással szemben, illetve az információbiztonság és az átláthatóság védelmében.

Legyen bennfentes az ágazatban

Rendszeresen releváns cikkeket, értékes szakértői értekezéseket és exkluzív felhasználói jelentéseket kaphat tőlünk.

 

Feliratkozás a hírlevélre

Fel