Logisztikai ismeretek 30.09.2020
4

„Minőséget igazoló pecsétek és tanúsítványok” sorozat: HACCP, ISO 22000 és ATP

Élelmiszer-biztonság teljes ellenőrzés mellett

A HACCP- és ATP-tanúsítvánnyal rendelkezők garantálják leginkább a fogyasztók védelmét.

A nemzetközi tanúsítás, a HACCP 2021-ben lejár, a fokozatos kifutási időszak 2018 januárjában kezdődött. 2020 eleje óta már nem állítanak ki új kitüntetéseket, és a tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok kötelezettsége, hogy alternatív tanúsítványt szerezzenek. Ebben a cikkben áttekintést nyújtunk a HACCP-tanúsítványról, valamint annak egyik alternatívájáról, az ISO 22000 tanúsítványról. Ezenkívül ismertetjük az ATP-bizonyítvánnyal kapcsolatos legfontosabb információkat

Nemsokára már a múlté: Az élelmiszer- és italgyártók HACCP-tanúsítványa

A HACCP a Hazard Analysis Critical Control Points (Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási Pontokon) rövidítése. A TIMOCOM rendszerében szereplő vállalatok közül 70 cég töltötte fel vállalati profiljába a HACCP-tanúsítványt. Ezzel azt igazolják a tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok, hogy az élelmiszerek és italok előállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos folyamataikat a hatályos élelmiszer-higiéniai rendeleteknek megfelelően bonyolítják le. Ez a teljes előállítási lánc összes folyamatára vonatkozik, beleértve a logisztikai és a raktározást végző cégeket is.

 

A HACCP-tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok partnerei és ügyfelei biztosak lehetnek abban, hogy kiváló minőségű élelmiszert kapnak. Ennek az az oka; hogy az előállítás minden lépésére, pl. a kártevők elleni védekezésre és a csomagolásra is a legszigorúbb előírások és ellenőrzések vonatkoznak. Fordított szemszögből nézve a pecsét igazolja a gyártó átfogó, jogszabályoknak megfelelő kockázatkezelési tevékenységét, ami növeli a belé vetett bizalmat.

 

A kitüntetés alapul szolgál azoknak a cégeknek, akik élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerük(FSMS, azaz Food Safety Management System) fejlesztését fontolgatják. A HACCP-tanúsítványt gyakran más élelmiszer-biztonsági tanúsítványokkal együtt szerezték meg. A HACCP szerinti irányelvek belekerültek az ISO 22000 szabványba. Ez utóbbi az egyik legjelentősebb alternatíva, miután 2020-ból 2021-be lépve megszűnik a HACCP-tanúsítás.

 

 

A HACCP egyik alternatívája: az ISO 22000

Egyszerű a magyarázata annak, hogy miért erre a szabványra irányul a figyelem: Csak az ISO 22000 szabványt alakították ki úgy, hogy világszerte megfelelő legyen az FSMS-ekhez. Az élelmiszeripart is érintő globalizáció miatt érdemes alaposabban szemügyre venni a szabványt. Az egyéb tanúsítványokkal, pl. a BRC, IFS és FSSC tanúsítványokkal ellentétben az ISO 22000 egyesíti az élelmiszeripar biztonsági szabványait, és nem csak a részterületeket veszi figyelembe.

 

Az ISO szabvány teljes egészében tartalmazza a HACCP Európában és az USA-ban eddig kötelező érvényű aspektusait. A szabvány ezen kívül tartalmazza a tanúsítvánnyal rendelkező szervezet és az azzal kapcsolatban álló összes szervezet közötti átlátható információcsere alapelveit. Az ISO 22000 szerves részei az előfeltételi programok (PRP, azaz Pre-requisite Programs) is, melyek magukban foglalják a GMP-pecsétet (Good Manufacturing Practice, azaz HGyGy, vagyis Helyes Gyártási Gyakorlatok) is. Ez az élelmiszer-előállító vállalatok munkakörnyezetének infrastrukturális biztonsági szabványainak garantálását szolgálja. A kommunikációval és a megelőzéssel szemben támasztott szigorú követelményekhez átfogó dokumentálási tevékenység és igazolhatóság társul.

 

Az ISO 22000 tanúsítványt megszerezni kívánó vállalatokra kétszintű audit vár. Ezek során bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a fent nevezett keretfeltételeknek, és lehetőségük van a megállapított hiányosságok megszüntetésére. Aki szeretne részletesebben tájékozódni a tanúsítás menetéről, az felveheti például a kapcsolatot a BM TRADA vállalattal, mely világszerte az egyik legnagyobb tanúsító szervként megfelelő szakértelemmel áll rendelkezésre.

 

 

Nemzetközi hűtöttáru-szállításra vonatkozó ATP-bizonyítvány

A könnyen romlandó és hőmérséklet-változásra érzékeny hűtött árut nemzetközi viszonylatban szállítani kívánó vállalatoknak ATP-tanúsítványt kell szerezniük. Az ATP az Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, magyarul a gyorsan romlandó élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításokhoz szükséges különleges szállítóeszközökről szóló megállapodás rövidítése. A TIMOCOM Smart Logistics Systemébe 60 ilyen igazolást töltöttek fel. Ezek a bizonyítványok egyértelműen igazolják, hogy ezek a vállalatok megfelelnek a nemzetközi hűtöttáru-szállítás szigorú követelményeinek.

 

Míg a nemzetközi hőmérséklet-szabályozott áruszállításhoz be kell mutatni a tanúsítványt, addig belföldi viszonylatban ezt csak a címzett fél kifejezett kérésére kell megtenni. Mivel egyes országokban már a hűtött áru szállítására szolgáló járművek engedélyezéséhez szükség van erre a bizonyítványra, az új gyártmányokat gyakran már e tanúsítvánnyal együtt szállítják.

 

Az ATP-tanúsítvány általában hat évig érvényes. Az érvényesség időtartama attól függ, hogy mennyi idős a TGK hőszigetelő felépítménye és a rászerelt hűtőgép; ebben a kérdésben a gyártás ideje a döntő. Az érvényesség lejártát követően újonnan ellenőrizik a járművet. Az ellenőrzés után a kitüntetést maximum három évre hosszabbítják meg. ATP ellenőrző szerv többek között a DNV GL (Det Norske Veritas und Germanische Lloyd).

 

 

 

Minőséget igazoló pecsét – cégér az Ön vállalkozásának

Függetlenül attól, hogy Ön gyártó vagy fuvarozó, a minőséget igazoló pecsétek és tanúsítványok jelzik a megrendelők felé, hogy megbízható vállalattal van dolguk. Az ilyenekkel rendelkező vállalatok betartják a fogyasztóvédelmet szolgáló legszigorúbb minőségi és biztonsági szabványokat, ezáltal előzetesen és jelentősen csökkennek a felelősségi kockázatok. Aki rendelkezik ilyen dokumentumokkal és a TIMOCOM ügyfele, az az adott tanúsítványt a vállalati profiljába feltöltve új piacokra léphet, és tovább terjeszkedhet egész Európában.

 

 

A „Minőséget igazoló pecsétek és tanúsítványok” sorozat következő témája:

IFS (International Featured Standards)

Legyen bennfentes az ágazatban

Rendszeresen releváns cikkeket, értékes szakértői értekezéseket és exkluzív felhasználói jelentéseket kaphat tőlünk.

 

Feliratkozás a hírlevélre

Fel