Logisztikai ismeretek 06.01.2023
4

Szállítmányozás és fuvarozás – mi a különbség köztük?

Egy kamion áruval megpakolva


A szállítmányozás és a fuvarozás – bár nyelvi szempontból közeli kifejezéseknek tűnnek – nem rokonértelmű szavak. Gyakran használják őket - tévesen - szinonimaként. Nézzük meg, mit is takar a két fogalom.

Mit nevezünk szállítmányozásnak?

A szállítmányozás kifejezést sokan használják akkor, amikor az áru konkrét elszállítására gondolnak. Bár logikusnak tűnhet ez a választás, a fogalom nem csak ezt az egy tevékenységet fedi le. A szállítmányozás ugyanis összetett tevékenység, amelynek során tényleges árumozgás nem történik.

A szállítmányozás a logisztika egyik területe: az árutovábbítás folyamatának megszervezése, amelynek célja hogy a küldemény a lehető legkisebb költséggel, a legbiztonságosabban, a megfelelő időben és optimális feltételek között jusson el a rendeltetési helyre. Vagyis a szállítmányozás egyfajta gyűjtőfogalom.

Mit csinál a szállítmányozó és mi a felelőssége?

A szállítmányozó megszervezi a fuvart, megvizsgálja és biztosítja az ehhez szükséges feltételeket és képviseli a megbízó érdekeit a szállítás során.

Magyarul a szállítmányozás egy rendkívül összetett logisztikai tevékenység, amelyhez nem csak földrajzi és közlekedési ismeretek szükségesek, hanem jogi és gazdasági tudás is. A jó szállítmányozó nem csak arról gondoskodik, hogy az áru mozogjon, hanem folyamatosan megoldásokkal, javaslatokkal áll elő, amelyek növelik a hatékonyságot, pénzt takarítanak meg a megrendelők számára, és lehetővé teszik a megbízó számára, hogy csak az ő szakértelmét igénylő tevékenységgel foglalkozhasson.

A szállítmányozó rendszerint nem felel a fuvarozás során bekövetkezett kárért, de természetesen vannak kivételek. Például, ha az áru továbbításával kapcsolatos tevékenysége során (ha maga fuvaroz, vagyis belépett a szerződésbe) a küldeményben bekövetkezett károkért a szállítmányozó fuvarozó módjára felel, ezt nevezik kezesi felelősségnek.

A szállítmányozás körében bekövetkező károkért a szállítmányozó az általános szabályok szerint felel, vagyis akkor, ha a fuvarozót a szállítmányozó kiválasztása, az útvonal megválasztása körében vétkesség terheli, illetőleg általában az általa megkötendő szerződés hiányosságaiból adódik a kár  - ezt nevezzük közvetlen felelősségnek.

Ugyancsak felel a fuvarozás során bekövetkezett kárért, ha a küldeményt mások küldeményével együtt el nem különítve (gyűjtőforgalomban) továbbította, és a kár emiatt következett be.

A szállítmányozó az általa választott további szállítmányozók tevékenységéért közvetlenül felel, kivéve, ha azok igénybevételére a megbízó utasította. Ez utóbbi esetben a további szállítmányozók közvetlenül felelnek a megbízónak.

Mit értünk fuvarozás alatt?

A fuvarozás az árutovábbítás tényleges, fizikai része, az a művelet, amelyet az áru mozgatása érdekében végzünk el. A fuvarozó a felrakó cím és a lerakó cím között mozgatja az árut: felveszi a megadott ponton, és a kívánt határidőre, a megfelelő állapotban eljuttatja a kijelölt célállomásra. Ez történhet saját vagy bérelt járművel, végezheti a feladó vagy a fogadó cég is. A leggyakrabban azonban kiszervezik ezt a tevékenységet.

A fuvarozó az a természetes vagy jogi személy, aki a jogszabályban foglaltak szerint elvállalja a fuvarozást, vagyis átveszi a küldeményt, megszervezi a továbbítását, megóvja a küldemény épségét, és hiánytalanul kiszolgáltatja a rendeltetési helyen. Azt nevezzük fuvaroztatónak, aki felkínálja az árut vagy a küldeményt fuvarozásra, illetve a megérkezéskor átveszi az árut, és kifizeti a fuvardíjat (költségviselő).

“A magyar jog szerint szállítmányozónak általánosan semmiféle felelőssége nincs, mivel a fuvarnak csupán megszervezője” - írja az EKÁER.hu. “Azonban amennyiben a fuvarozó arra szerződik – márpedig arra szerződik –, hogy az árucikket hiánytalanul, sértetlenül és időben a vevőhöz juttatja, akkor, ha ennek bármely feltétele nem teljesül, az felveti a fuvarozó felelősségét. Összegszerűen van korlátozva a felelősség, két eset kivételével: egyfelől ha a károkozás szándékos, másfelől ha a károkozás a szándékossággal egyenértékű, tehát amennyiben a kár a fuvarozó súlyos gondatlanságából ered, a fuvarozónak kötelező állnia a kárt teljes egészében.

A fuvarozó azonban mentesül a kár felelősségétől abban az esetben, ha azért nem ő felel – tehát amennyiben a kárt az árucikk feletti rendelkezésre jogosult mulasztása okozza; ha ugyanezen fél okozza a kárt; ha az áru hibája okozza a kárt; ha elháríthatatlan esemény a kár okozója; vagy ha például a teherautót feltörik és kilopják belőle az árut.”

A fuvarozó és szállítmányozó kifejezést általában azért keverik, mert a kis- és középvállalkozások általában házon belül végzik el a szállítmányozást, és csak a fuvarozást szervezik ki külsős partnernek, így pedig összemosódhatnak a tevékenységek.

Akár fuvart, akár fuvarozót keres, a TIMOCOM fuvarbörze segítségével találhatja meg a megfelelő partnert.

Legyen bennfentes az ágazatban

Rendszeresen releváns cikkeket, értékes szakértői értekezéseket és exkluzív felhasználói jelentéseket kaphat tőlünk.

 

Feliratkozás a hírlevélre

Fel